Čo všetko sú pracovné pokrývky hlavy a kde sa využívajú?

Tak, ako ostatné pracovné oblečenie a doplnky, aj pracovné pokrývky hlavy plnia významnú funkciu pri vykonávaní práce. Ich úlohou nie je len chrániť pred zimou, či slnečným žiarením. Na čo všetko môžu pracovné pokrývky hlavy slúžiť a v akých zamestnaniach sú potrebné?

Ochranné pokrývky hlavy

Veľmi dôležitú kategóriu tvoria pracovné pokrývky hlavy, ktoré plnia ochrannú funkciu. Sem patria rôzne bezpečnostné prilby. Existujú rozličné typy prílb, a to v závislosti od toho, pri akej práci sa využívajú. Prilby bránia napríklad nárazu rôznych predmetov do hlavy. Takéto prilby sa využívajú pri stavebných alebo demolačných prácach, ale tiež pri prácach v lesníctve, v lomoch, výkopoch, či rôznych jamách.

Iné typy ochranných prílb majú za úlohu chrániť hlavu pred rôznymi chemickými látkami, roztavenými kovmi, či ohňom. Sem môžeme zaradiť aj špeciálne hasičské prilby alebo prilby, ktoré sa používajú pri záchranných prácach. To znamená, že pri výbere vhodnej bezpečnostnej prilby je najprv nutné identifikovať riziko, ktoré pracovník pri práci podstupuje. Toto je úlohou zamestnávateľa, ktorý takéto ochranné pracovné pomôcky svojim pracovníkom musí zabezpečiť.

Do kategórie ochranných pokrývok hlavy však patria aj rôzne ochranné čiapky, šiltovky, či kukly. Sem patria aj čiapky s ABS škrupinou, ktoré chránia hlavu pred nárazmi. Takéto ochranné čiapky sa využívajú napríklad pri prácach v ľahkom priemysle.

Ďalšie pracovné čiapky

V tejto kategórii sa nachádzajú čiapky a pokrývky hlavy, ktoré sú síce nevyhnutné alebo užitočné pri výkone práce, no nie sú určené na ochranu zdravia pracovníka. O aké typy čiapok ide? Radíme sem takzvané biele čiapky, ktoré sú využívané v gastronomických zariadeniach. Ich úlohou je najmä zabrániť kontaminácii potravín vlasmi.

Patrí sem však aj široký výber rôznych zimných a letných pokrývok hlavy, ktorých úlohou je najmä ochrániť pracovníkov pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Zabudnúť však nesmieme ani na rôzne sieťky na hlavu, prípadne šatky, ktoré sa využívajú aj v zdravotníctve.

Samostatnou kategóriou sú rôzne reklamné čiapky a pokrývky hlavy. Tie slúžia výlučne na identifikáciu pracovníkov konkrétnej firmy a tiež na propagačné účely.

Zverejnil |2018-09-16T13:37:58+00:00september 16th, 2018|Nezaradené|Komentáre vypnuté na Čo všetko sú pracovné pokrývky hlavy a kde sa využívajú?