Myslíte na ochranu svojho zraku pri práci?

K veľmi častým pracovným úrazom patria aj rôzne poškodenia zraku. A pritom by sa im dalo tak jednoducho zabrániť. Používaním správnych ochranných odevov a ochranných prostriedkov zraku. Aké riziká hrozia zraku v rôznych zamestnaniach? A ako sa chrániť čo najlepšie?

Čo ohrozuje zrak pri práci

Dá sa povedať, že pokiaľ ide o poškodenia zraku, nebezpečná je aj práca v kancelárii, kde pracovník neustále hľadí do monitora počítača. V tomto prípade je však zrak možné chrániť len pravidelnými prestávkami v práci a dodržiavaním odporúčanej vzdialenosti od monitora. Existujú však aj povolania, v ktorých môže dôjsť k naozaj závažnému poškodeniu zraku. Ide najmä o tieto ohrozenia:

  • Mechanické poškodenia zraku. Sem sa dajú zaradiť nárazy, či poškodenia zraku cudzími predmetmi. K mechanickému poškodeniu zraku môže dôjsť napríklad pri ťažbe dreva, ale aj pri práci s pieskom, v príliš prašnom prostredí a podobne.

  • Poškodenia zraku v dôsledku žiarenia. Napríklad pri zváraní a spájkovaní. Ohroziť zrak však môže aj prisilné svetlo a laserové žiarenie.

  • Poškodenia zraku v dôsledku tepla. Napríklad pri hasení požiarov, ale tiež ohrozenia zraku horúcimi tekutinami, či iskrami.

  • Biologické a chemické poškodenia zraku. Pri práci s rôznymi chemikáliami, ale tiež pri práci v zdravotníckych laboratóriách, kde môže dôjsť k poškodeniu zraku infikovaným biologickým materiálom.

Zoznam konkrétnych zamestnaní, v ktorých hrozí poškodenie zraku, nájdete v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z.z.

Spoľahlivá ochrana zraku

Ako sme už spomínali, všetkým spomínaným rizikám je možné sa vyvarovať používaním ochranných prostriedkov. V závislosti od typu vykonávanej práce je zamestnávateľ povinný svojim pracovníkom poskytnúť adekvátne pracovné ochranné prostriedky. Na ochranu zraku sa využívajú najmä rôzne typy ochranných okuliarov , a to napríklad okuliare na zváranie, okuliare proti infračervenému žiareniu a podobne. K ďalším prostriedkom na ochranu zraku pri práci patria štíty na ochranu tváre rôzne kukly , masky na ochranu tváre  a tiež prilby. Tieto ochranné pracovné pomôcky si pracovník, respektíve jeho zamestnávateľ, vyberá podľa typu možných rizík a ohrození zraku pri práci.

Zverejnil |2018-09-26T15:45:34+00:00september 26th, 2018|Nezaradené|Komentáre vypnuté na Myslíte na ochranu svojho zraku pri práci?