Vysoké teploty, iskry a rôzne chemikálie. Zváračov pri práci ohrozuje množstvo vecí. Preto je nevyhnutné, aby používali vhodné ochranné pomôcky a kvalitnú zváraciu techniku, ktorá ich môže tiež ochrániť pred zbytočnými úrazmi.

Zváracie masky a plynové kryty

Zvárači sú vystavení silnému žiareniu a intenzívnym svetelným iskrám, preto sú nútení používať zváracie masky. Masky s automatickým stmievaním chránia oči pred škodlivým UV a IR žiarením a zároveň zváračom umožňujú detailne vidieť na svoje projekty. Plynové kryty chránia zváračov pred škodlivým ovzduším. Či zvárate profesionálne, alebo len v domácom prostredí, na tieto ochranné pomôcky určite nezabúdajte.

Ochranné okuliare

Okuliare s odolnými sklami sú neoddeliteľnou súčasťou ochranných pomôcok zvárača. Chránia oči pred letiacimi iskrami, drobnými časticami a nebezpečnými látkami. Pri používaní súčasne s maskou  poskytujú komplexnú ochranu tváre, no najmä zraku zvárača. Na trhu je množstvo špeciálnych zváračských okuliarov, stačí si vybrať na mieru.

Žiaruvzdorné odevy

Proces zvárania sa spája s množstvom vznikajúceho tepla, preto je dôležité používať odolné odevy, ktoré len tak nepopraskajú, nezhoria a ani sa nedajú zastrašiť chemikáliami. Špeciálne zváracie bundy, zástery a overaly sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť zvárača, ale aj jeho komfort pri pohybe.

Rukavice na zváranie

Aj ruky treba chrániť pred horúcimi materiálmi, iskrami a poletujúcimi úlomkami kovov. Rukavice na zváranie sa zhotovujú z kvalitných materiálov, ktoré odolávajú vysokým teplotám a zároveň umožňujú pohodlné ovládanie zváracej techniky.

Ochrana uší

Zváranie môže byť hlučné, a preto je dôležité chrániť sluch pomocou chráničov uší. Tieto ochranné prostriedky zabraňujú poškodeniu sluchu v dôsledku hluku spôsobeného zváraním. Dnes aj zvárač môže vyzerať pri práci k svetu, ak zainvestuje do kvalitných ochranných pomôcok, ktoré sú zároveň štýlové.

Zváracia technika a bezpečnosť

Okrem správneho používania ochranných pomôcok je kľúčové aj bezpečné používanie zváracej techniky. Vďaka správnym pracovným metódam vzniknú nielen kvalitné spoje, ale sa aj minimalizujú riziká spojené so zváracím procesom.

Nutné je nezabudnúť najmä na tieto bezpečnostné zásady:

  • Správna voľba elektródy: Výber elektródy je kľúčový pre dosiahnutie spojov s optimálnymi vlastnosťami. Zvárač musí byť oboznámený s charakteristikami rôznych elektród a ich použitím v závislosti od konkrétneho projektu.
  • Regulácia prúdu a napätia: Nesprávne nastavené parametre môžu viesť k nekvalitným spojom a zvýšenému riziku nehôd.
  • Čistý vzduch: Zabezpečte, aby bol pracovník v dobre vetranom priestore a používal vhodné filtračné zariadenia, ak je práca vykonávaná v uzavretom priestore alebo v blízkosti škodlivých plynov.

Ochranné pomôcky zvárača a kvalitná zváracia technika sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečného pracovného prostredia. Zvárači by mali byť nielen majstrami vo svojom remesle, ale aj strážcami vlastnej bezpečnosti. Navštívte stránku tomiweld.sk a nájdite si v širokej ponuke e-shopu vhodné ochranné pomôcky na zváranie.