Aj keď vírus COVID-19 vďaka svojej nákazlivosti zasiahol celý svet, do dnešného dňa našťastie nebol zaznamenaný ani jeden prípad prenosu vírusu na potraviny. Podľa štúdii síce COVID-19 zostáva na povrchu obalov s potravinami aj niekoľko dní, avšak neexistuje dôkaz, že by sa infekcia z obalov prenášala. Aj napriek tomu je potrebné dbať na zvýšenú hygienu, pretože sa vírus môže dostať na pokožku a následne do dýchacích ciest, čo už nebezpečné je. Ako sa sprísnili podmienky hygienických opatrení v potravinárstve a v reštauračných zariadeniach od prepuknutia koronavírusu?

Potraviny a hygiena

V rámci Európskej únie sa výroba potravín aj bez opatrení proti koronavírusu riadi veľmi prísnymi hygienickými pravidlami. Všetky potravinárske podniky musia dbať na prevenciu proti kontaminácii potravín rozličnými patogénmi, a to najnovšie zahŕňa aj koronavírus. Zamestnanci v potravinárskom priemysle sú pravidelne školení, aby vedeli, ako správne používať ochranné pomôcky a dodržiavať osobnú hygienu. Potravinoví výrobcovia a distribútori musia svojim zamestnancom stále pripomínať, aká dôležitá je bezpečnosť a správna hygiena nielen pre nich samotných, ale aj pre všetkých ostatných, vrátane koncových zákazníkov.

Dodržiavanie hygienických požiadaviek kvôli koronavírusu v potravinárstve

Opatrenia proti kontaminácii potravín, ktoré vyrába alebo distribuuje potravinársky priemysel, sú nasledovné:

 • Na všetkých úrovniach výroby potravín je dôležité čistenie alebo dezinfekcia potravinárskych zariadení a vybavenia medzi výrobnými dávkami,
 • vyhýbanie sa krížovej kontaminácii medzi kategóriami potravín a potravín v rôznych štádiách výrobného procesu,
 • osobná hygiena zahŕňajúca umývanie a dezinfekciu rúk,
 • nosenie rukavíc a masiek tam, kde je to potrebné,
 • používanie špeciálnych hygienických odevov a topánok,
 • v prípade, že sa zamestnanec cíti chorý, je odporúčané pohybovať sa mimo pracoviska, najlepšie však je ostať doma,
 • potravinársky priemysel by mal obmedziť externé kontakty s dodávateľmi alebo nákladnými vozidlami na nevyhnutnú úroveň, pričom by sa mal dodržiavať odstup od vodičov.

Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

 

Čisté ruky proti koronavírusu

Keďže sa rukami dotýkame všetkého navôkol, najdôležitejšie preventívne opatrenie proti COVIDu-19 je práve čistota našich rúk. Zamestnanci, ktorí pracujú s tovarom, ktorý budeme následne my všetci používať či dokonca jesť, musia byť zdraví a čistotní. Predovšetkým ich ruky musia byť čisté a dekontaminované.

Prísne hygienické pravidlá platia pre všetkých zamestnancov. Okrem povinného dodržiavania hygieny rúk sa musia pravidelne prezliekať a špinavé veci ukladať čo najďalej od tých čistých.

Čistý pracovný odev neznamená vždy aj hygienicky nezávadný. Obyčajné pranie odevov odstráni len viditeľné nečistoty, a preto je potrebné čistiť ich hygienicky, pričom sa odstránia aj baktérie, vírusy a iné patogény. Aby sa výrobné firmy oslobodili od zabezpečovania hygienického čistenia pracovných odevov a kupovania nových, existujú firmy, ktoré sa zameriavajú na oboje. Napríklad spoločnosť Lindström je špecialista na výrobu, prenájom, čistenie a následnú likvidáciu nielen pracovných odevov, ale aj priemyselných utierok či rohoží.

Odporúčané hygienické opatrenia pre zamestnancov na pracovisku

 • Povinnosť umývať si ruky nielen po toalete, ale aj po smrkaní či kýchnutí.
 • Po umytí si dôkladne vysušiť ruky.
 • Prezliekať si pracovné oblečenie tak, ako to majú zamestnanci nariadené.
 • Nedotýkať sa a neutierať si ruky do pracovného odevu.
 • Dbať na čistotu pracovných odevov aj v dobe prestávok.