Zamestnania, v ktorých sa bez pracovného odevu nezaobídete. Ktoré sú to?

Podľa zákona musia zamestnanci pri výkone niektorých povolaní nosiť pracovný odev a obuv. Tú je povinný poskytnúť im zamestnávateľ. V niektorých typoch zamestnaní však ide o špecializovanú obuv a odev, ktorá zároveň spĺňa ochrannú funkciu. V iných zas ide len o rovnošaty. Ako sa teda delia pracovné pozície, v ktorých je nutné nosiť pracovný odev, či obuv?

1. Zamestnania, v ktorých sú pracovné odevy a obuv nutné z dôvodu ochrany zdravia a života pri práci.

Jedná sa o pracovné pozície, v ktorých nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia nie je možné vylúčiť inými technickými prostriedkami, prípadne metódami práce. Nejde tu však len o to, čo má pracovník na danej pozícii oblečené alebo obuté. Do kategórie ochranných pracovných pomôcok patria tiež veci a prostriedky, ktoré pracovník pri výkone práce drží alebo inak používa, a sú určené na ochranu jeho zdravia pri práci. Túto problematiku upravuje Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. a v tomto nariadení vlády tiež nájdete všetky konkrétne zamestnania, kde sú ochranné pomôcky, odevy a obuv  nutné a zamestnávateľ je povinný ich poskytnúť. Ide napríklad o výkon povolania v ochranných zložkách, práca s nebezpečnými látkami, práca v prašnom prostredí, ale tiež práca na strechách, v lese, či na lešení.

2. Zamestnania, kde je povinnosť nosiť pracovné oblečenie upravená vnútro rezortným predpisom, prípadne smernicou.

V tomto prípade sa jedná o pracovné odevy a obuv, ktoré nie sú určené na ochranu zdravia pri práci. O čo teda ide? Radíme sem napríklad rôzne služobné rovnošaty , ktoré nosia lesníci, či železničiari. Aj v tomto prípade je však pracovné odevy a obuv povinný poskytnúť svojim pracovníkom zamestnávateľ.

3. Zamestnania, kde povinnosť nosiť pracovné odevy a obuv nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu.

Tu takisto nejde o pracovné ochranné pomôcky, odevy a obuv. Jedná sa skôr o akési rovnošaty, ktorých úlohou je odlíšiť pracovníkov daného podniku. O aké zamestnania teda ide? Napríklad o pracovníkov banky, ktorí nosia firemné odevy, prípadne o pracovníkov v obchode, cestovnej kancelárii, či reštaurácií. Tieto odevy majú skôr reklamnú a propagačnú funkciu. Ich úlohou je tiež jasne odlíšiť zamestnancov od klientov. Takéto odevy možno často vidieť napríklad na pracovníkoch vo väčších obchodných reťazcoch.

Vo všetkých týchto prípadoch poskytuje pracovné odevy a obuv svojim pracovníkom zamestnávateľ. Môže ich poskytnúť priamo vo forme odevov, ale aj vo forme peňažného plnenia. A to v prípade, že napríklad pracovníci banky majú uloženú povinnosť nosiť biele blúzky a čierne nohavice, či sukne. V tomto prípade môže zamestnávateľ poskytnúť peňažné plnenie, pričom pracovník si odev zabezpečí sám.

 

Zverejnil |2018-09-15T13:36:14+00:00september 15th, 2018|Nezaradené|Komentáre vypnuté na Zamestnania, v ktorých sa bez pracovného odevu nezaobídete. Ktoré sú to?